Tidligere styrer

Styret 2020/2021

Leder: Ingrid Mørdre
Nestleder: Victoria Troos
Økonomiansvarlig: William Hjertaker
Fagansvarlig: Christian F. Lae Vale
Oppdragsansvarlig 1: Robin Paalgard Toraman
Oppdragsansvarlig 2: Celine Frosthammer Wilhelmsen
Arrangementsansvarlig: Anastasia Sardeli
PR-ansvarlig: Emilie Hettervik Vågen
Sekretær: Ingrid J. Eide etterfulgt av Aude Skrivarhaug Boudier

Styret våren 2020

Leder: Hedda Trømborg Jalving
Nestleder/ PR-ansvarlig: Victoria Troos
Økonomiansvarlig: Ingrid Mørdre
Fagansvarlig: Christian F. Lae Vale
Oppdragsansvarlig: Marie Røra
Arrangementsansvarlig: Martin Dedekam Sveen
Sekretær: Rosan Mijland

Styret 2019

Leder: Martin Dedekam Sveen
Nestleder/sekretær: Hedda Trømborg Jalving
Økonomiansvarlig: Sveinung Javnes
Fagansvarlig: Christian F. Lae Vale
Oppdragsansvarlig: Marie Røra
Arrangementsansvarlig: Sabina Sagredo Thackwell
PR-ansvarlig: Hannie Araste

Oppstartsgruppen 2018

Martin Dedekam Sveen
Christian F. Lae Vale
Kristina Albertsen
Sverre Heimstad Sørgjerd
Vivi Duong
Benedicte Amalie Molde
Maria Nickelsen Dæhlin
Knut Johannessen
m.fl.